Verkeersmaatregelen Nieuw-Haamstede

De gemeenteraad heeft in de begrotingsvergadering van november 2020 voor de jaren 2021 en 2022 ieder € 250.000 beschikbaar gesteld voor uitvoering van de zogenaamde ‘overige projecten’. Een deel van deze middelen wil de stuurgroep, die hiervoor een mandaat heeft, inzetten voor het doorvoeren van enkele verkeersmaatregelen in Nieuw-Haamstede.

We proberen waar mogelijk groot onderhoud te combineren met de uitvoering van de verkeersmaatregelen en komen tot de volgende deelprojecten:

  • Herinrichting Kloosterweg/Torenweg te Nieuw-Haamstede van kruising Kloosterweg/Badweg tot aan de rotonde Torenweg/Korenbloemlaan;
  • Snelheidsremmende maatregelen Torenweg Nieuw-Haamstede;
  • Aanbrengen (fiets)belijning Strandweg en Badweg Nieuw-Haamstede;
  • Kruising Kloosterweg/Vertonsweg Burgh-Haamstede

Op dit moment worden de maatregelen uitgewerkt en begroot. Over de wijze van uitwerking onderhouden we bovendien contacten met Belangenvereniging Nieuw-Haamstede.

Zodra we meer concrete informatie hebben over de maatregelen (met kostenplaatje) en de planning, dan communiceren we dat via deze website. Bij voorkeur voeren we de divers werkzaamheden nog voor de zomer uit.