Verkeersmaatregelen Hogeweg

Nabij het Grand Hotel ter Duin aan de Hogeweg ligt een ‘plateau’ van klinkertjes, waar enkele omwonenden geluid- en trillinghinder van ondervinden. Bovendien wordt er volgens betrokkenen regelmatig te hard gereden.

Update april 2021

De verkeersmaatregelen aan de Hogeweg zijn eind maart 2021 uitgevoerd door aannemer KWS.

Op bijgevoegde foto’s is te zien dat er in het kader van een pilot twee kruisingen zijn geëgaliseerd en opnieuw vormgegeven aan de Hogeweg (nabij Grand Hotel ter Duin en de ingang A. v.d. Weijdeweg). Op een van de woningen nabij de kruising met Grand Hotel ter Duin is bovendien een trillingsmeter geplaatst, zodat we de consequenties van de maatregelen voor wat betreft trillingen kunnen meten. Op korte termijn wordt nabij dit kruispunt ook nog een zogenaamde ‘smiley’ geplaatst.

afbeelding Hogeweg   afbeelding Hogeweg

 


Project informatie

De gemeenteraad heeft, vooruitlopend op de integrale herinrichting van de Hogeweg, besloten om € 25.000 beschikbaar te stellen voor ‘experimenteerruimte’ betreffende dit plateau. Dat komt er in de praktijk op neer dat de gemeente in overleg met enkele omwonenden, in de vorm van een werkgroep, wil bezien welke fysieke ingreep er op deze locatie nodig is om de hinder te verminderen. Tevens is het doel om vervolgens de gevolgen van de aanpassing van het plateau te monitoren en resultaten te gebruiken voor toekomstige projecten.