Verkeersmaatregelen Hogeweg

Nabij het Grand Hotel ter Duin aan de Hogeweg ligt een ‘plateau’ van klinkertjes, waar enkele omwonenden geluid- en trillinghinder van ondervinden. Bovendien wordt er volgens betrokkenen regelmatig te hard gereden.

De gemeenteraad heeft, vooruitlopend op de integrale herinrichting van de Hogeweg, besloten om € 25.000 beschikbaar te stellen voor ‘experimenteerruimte’ betreffende dit plateau. Dat komt er in de praktijk op neer dat de gemeente in overleg met enkele omwonenden, in de vorm van een werkgroep, wil bezien welke fysieke ingreep er op deze locatie nodig is om de hinder te verminderen. Tevens is het doel om vervolgens de gevolgen van de aanpassing van het plateau te monitoren en resultaten te gebruiken voor toekomstige projecten.