Verfraaien entrees

In de dorpsvisie is het verfraaien van de entrees van het dorp opgenomen. Doel is om de rotondes (inprikkers) naar de diverse kernen herkenbaar en zo mogelijk speels in te richten. Dit project hebben we voorzichtig opgestart. Er heeft afstemming plaatsgevonden met RWS over het herkenbaar inrichten van diverse bestaande en nog aan te leggen rotondes.

Update april 2021

Voor wat betreft de verfraaiing van de entrees hebben we geen nieuwe ontwikkelingen te melden.

 


Project informatie

De beoogde verfraaiing zal moeten plaatsvinden, nadat de twee nieuwe rotondes zijn aangelegd en opgeleverd. Dat maakt de planning meer flexibel. Bovendien kunnen uit de cultuurhistorische en landschappelijke analyse inzichten voortkomen, die relevant kunnen zijn voor de inrichting van de rotondes. Bovendien zijn de nieuwe rotondes tegen die tijd opgeleverd door RWS.

Een belangrijk punt is de keuze van het ontwerp. Het is van belang om dit goed af te stemmen met de dorpsraad en de ondernemersvereniging. Het maken van het ontwerp kan ook een proces zijn waar meer mensen bij worden betrokken. Wellicht is een prijsvraag hier op z’n plaats.