Strategisch programma

Het strategisch programma voor de centra van Burgh en van Haamstede wordt een door bewoners, ondernemers en gemeente gezamenlijk gedragen plan voor de (herschikking van de) functieverdeling in de centra van Burgh en van Haamstede. Dit plan heeft invloed op de (ruimtelijke) keuzes die gemaakt moeten worden voor de dorpsas en de centra van Burgh en Haamstede.

Het opstellen van het programma heeft daarom een directe relatie met het opstellen van de cultuurhistorische en landschappelijke analyse, hoewel het strategisch programma zich meer zal concentreren op de feitelijke centra en de aanloopstraten daar naartoe. De gemeente speelt bij het strategische programma een faciliterende rol, de projectleiding is in handen van de ondernemersvereniging Burgh-Haamstede. Voor dit project is het Kadaster als adviesbureau in de arm genomen.