Landschappelijke en cultuurhistorische analyse

De uitvoering van de dorpsvisie leidt tot een aantal belangrijke inrichtingsopgaven. Met de cultuurhistorische en landschappelijke analyse willen we een gemeenschappelijk basis vastleggen, waarin de kernwaarden voor het geheel én per deelgebied zijn vastgelegd.

Die kernwaarden vormen het vertrekpunt voor de planvorming voor de diverse deelgebieden in het centrum. Voor Burgh en Haamstede eerst in de vorm van een stedenbouwkundig en beeldkwaliteitsplan, voor de dorpsas door middel van een schetsontwerp.

De kernwaarden vinden hun oorsprong in de historie van Burgh-Haamstede en in het omringende landschap. Ze sluiten aan bij iconische ankerpunten, hebben een eigen beeldtaal en kunnen ook ruimtelijk worden uitgewerkt. De kernwaarden hebben draagvlak bij de bewoners en betrokkenen, en leiden herkenbaar tot een versterking van de identiteit van de verschillende deelgebieden, indien ze ruimtelijk worden vertaald. De kernwaarden zijn duurzaam, voor diverse doeleinden bruikbaar en helder uit te leggen aan derden.

De dorpsvisie geeft houvast voor het formuleren van de kernwaarden, maar we zoeken nog nadrukkelijk een verdiepingsslag. De volgende projectdoelstelling vormt een samenvatting van het resultaat dat we willen bereiken: een breed gedragen cultuurhistorische en landschappelijke analyse, die dient als basis voor het opstellen van een stedenbouwkundig en een beeldkwaliteitsplan voor de centra van Burgh en Haamstede en een schetsontwerp voor de dorpsas.

Wij hebben vier bureaus gevraagd een offerte op te stellen voor de landschappelijke en cultuurhistorische analyse, aan de hand van onderstaande plangebieden (die in overleg met het ‘winnende’ bureau nog aangepast kunnen worden):


Begrenzing Burgh
  Begrenzing Haamstede

Begrenzing Haamstede
Begrenzing dorpsas
Begrenzing dorpsas
   

Vanaf december 2020 gaan we aan de slag met dit project.