Kraaijensteinweg en Bosplein Westenschouwen

De gemeenteraad heeft in de begrotingsvergadering van november 2020 voor de jaren 2021 en 2022 ieder € 250.000 beschikbaar gesteld voor uitvoering van de zogenaamde ‘overige projecten’. Een deel van deze middelen wil de stuurgroep, die hiervoor een mandaat heeft, inzetten voor het doorvoeren van enkele verkeersmaatregelen in Westenschouwen.

Dit betreft snelheidsremmende maatregelen op de Kraaijensteinweg en de inrichting van het zogenaamde ‘Bosplein’ bij de ingang van de Boswachterij. Voor wat betreft het laatstgenoemde project hebben we ook Staatsbosbeheer gevraagd mee te denken en participeren in het verkeersveiliger en fraaier maken van dit drukke en populaire punt.

Op dit moment worden de maatregelen uitgewerkt en begroot. Over de wijze van uitwerking onderhouden we bovendien contacten met Westenschouwens Welvaren.

Zodra we meer concrete informatie hebben over de maatregelen (met kostenplaatje) en de planning, dan communiceren we dat via deze website. Bij voorkeur voeren we de divers werkzaamheden komend najaar uit.