Positionering Burgh-Haamstede

In de Dorpsvisie wordt een ruimtelijk programmatische toekomst geschetst van alle verschillende kernen. Elke kern heeft een eigen identiteit.
Laptop, beeldscherm, tablet en smartphone met beeld van promotiefoto

Projectinformatie

Elke kern heeft een eigen identiteit. Het geheel wordt omringt door vier unieke landschappen, ruimtelijk en functioneel verbonden door de herinrichting van de dorpsas. De OVBH constateert dat:

  • een helder verhaal ten aanzien van de positionering van Burgh-Haamstede als geheel in lokaal, regionaal, nationaal en internationaal perspectief ontbreekt;
  • een duidelijk motto waarin de identiteit van Burgh-Haamstede als één begrip of in één zin of woord wordt samengevat ontbreekt;
  • er een collectief gedragen eind- of toekomstbeeld voor Burgh-Haamstede gemaakt moet worden.

Meer informatie kunt u terugvinden in het projectfiche.

Projectfiche