De stuurgroep bestaat uit:

·         Burgemeester Gerard Rabelink

·         Wethouder Jacqueline van Burg

·         Vz dorpsraad Kees Veerhoek

·         Vz ondernemersvereniging Tom van Rees

·         Gertjan Benou, afdelingshoofd Ruimte en Milieu

·         Kitty Henderson, projectleider dorpsvisie