De projectgroep bestaat uit:

·         Kees Veerhoek, vz dorpsraad

·         Ton Hanse, lid dorpsraad

·         Maarten van Strien, lid dorpsraad

·         Tom van Rees, vz ondernemersvereniging

·         Mark Lemsom, bestuurslid ondernemersvereniging

·         Martijn Niehof, stedenbouwkundige Kuiper Compagnons

·         Cris van Hoogdalem, bureau BLOC

·         Marleen van Koppen, gemeente, afdeling Ruimte en Milieu

·         Marnix de Jonge, gemeente, afdeling Openbare Werken

·         Debby Boers, gemeente, afdeling Werken, Wonen, Leven

·         Kitty Henderson, gemeente, projectleider dorpsvisie

 Als het nodig is schuiven er meerdere mensen aan van de dorpsraad, ondernemersvereniging, bureaus en gemeente.