Organisatie

Gekozen is voor een projectmatige structuur met een projectgroep, stuurgroep en klankbordgroep. De projectgroep doet de inhoudelijke werkzaamheden en bereidt de voorstellen voor die in de stuurgroep komen. De stuurgroep neemt tussentijdse besluiten die nodig zijn om verder te komen in het proces. De klankbordgroep is een inhoudelijke sparringpartner en heeft een adviserende rol in het proces. Klankbordgroepleden zijn tevens de ambassadeurs van de dorpsvisie.

Tijdens de inloopavonden en keukentafelgesprekken toonden veel mensen belangstelling om deel te nemen aan de klankbordgroep. De projectgroep selecteert 25 personen waarbij gekeken wordt naar een evenwichtige verdeling over de 5 kernen. Zodra de deelnemers van de klankbordgroep bekend zijn, leest u dit op de website.