Klankbordgroep

Aan het begin van het proces hebben we inwoners en ondernemers uitgenodigd om actief betrokken te worden bij  de ontwikkeling van de dorpsvisie door deel te nemen aan de klankbordgroep. Er was veel animo,  uiteindelijk  zijn er 25 personen geselecteerd. Zij worden uitgenodigd om als groep advies te geven over de haalbaarheid en realiteit van scenario’s, perspectieven, plannen en ideeën die er zijn en concepten van de dorpsvisie te beoordelen. De klankbordgroep adviseert vrijblijvend aan de stuurgroep. De gemeenteraad stelt de dorpsvisie, met de daarbij horende projecten en een budget, vast.