Aanmelden omgevingsdialoog centra Burgh en Haamstede

10 maart 2021

Bewoners, eigenaren en huurders in het plangebied van de centra Burgh en Haamstede hebben onlangs een brief ontvangen over de omgevingsdialoog. Via deze website willen wij deze mensen nogmaals wijzen op de mogelijkheid tot deelname. Indien u onverhoopt geen brief hebt gehad, maar u wel bewoner, eigenaar of huurder bent in het gebied, dan kunt u zich uiteraard ook aanmelden.

Inleiding

De centra van Burgh en Haamstede zijn belangrijk voor een florerend en aantrekkelijk woon-, werk- en verblijfsgebied. Dat is goed voor de omzet van de ondernemers, voor de economische waarde van uw vastgoed en voor het woon- en werkgenot. Daarom nodigen wij u, in het kader van het project ‘Strategisch programma centra Burgh en Haamstede’, van harte uit voor een nadere kennismaking en gedachtewisseling over het toekomstbestendig maken van de centra Burg en Haamstede op 16 en/of 23 maart 2021. Hieronder kunt u de plangebieden inzien, om te bepalen of u binnen de ‘doelgroep’ van deze sessie valt.

Strategisch programma

Het project ‘Strategisch programma centra Burgh en Haamstede’ is een gezamenlijk initiatief van de ondernemersvereniging en dorpsraad Burgh-Haamstede en de gemeente Schouwen-Duiveland. Het Kadaster begeleidt het project. Het project is één van de drie lopende projecten in het kader van de uitwerking van de Dorpsvisie, naast de verkeersstudie en de landschappelijke en cultuurhistorische analyse.

Burgh en Haamsteden laten bloeien

Een goede samenwerking tussen eigenaren, ondernemers, bewoners en gemeente is essentieel voor een toekomstbestendig Burgh-Haamstede. We organiseren daarom een zogenaamde omgevingsdialoog.
Alle partijen kunnen in deze omgevingsdialoog bijdragen aan en meedenken over de gewenste (toekomstige) situatie. De inzichten vastgelegd in de Dorpsvisie Burgh-Haamstede hanteren we als uitgangspunt. Het Kadaster heeft met een gebiedsscan al veel data verzameld en uitgewerkt. Deze gebiedsscan geeft een eerste inzicht in de kansen, de risico’s en de belemmeringen voor de ontwikkeling van beide centra.
De verzamelde data uit de gebiedsscan zijn uitgewerkt in een simulatiespel. Aan de hand van dit simulatiespel gaan we tijdens de omgevingsdialoog met elkaar in discussie over belangrijke vragen, zoals:

 • Waar ligt de ruimte voor een nieuwe ‘(publieks)trekker’ en wat zal die specifiek moeten zijn?
 • Welke nieuwe functies kunnen zorgen voor de invulling van lege ruimtes?
 • Op welke plekken kunnen we functies bij elkaar brengen, zodat ze elkaar versterken?

Wij zijn erg benieuwd hoe u als eigenaar, ondernemer of bewoner dit nader wilt én kunt uitwerken. Wat is nodig om de centra toekomstbestendig te maken? Wat wilt u daar voor doen? Wat verwacht u van uw buren, van de gemeente (of van andere partijen)?
Het simulatiespel zal worden gespeeld onder leiding van het Kadaster. U gaat daarbij op een informele manier in gesprek met andere eigenaren, ondernemers en bewoners. Zo kunt u uw beeld en bijdrage met elkaar delen.

Bijeenkomsten

We organiseren twee digitale bijeenkomsten, waarvoor u zich kunt aanmelden:

 • 16 maart: gericht op vastgoedeigenaren en ondernemers
  • Van 19:00 uur tot 21:00 uur (digitale inloop vanaf 18:45 uur)
 • 23 maart: gericht op bewoners (eigenaren en huurders)
  • Van 19:00 uur tot 21:00 uur (digitale inloop vanaf 18:45 uur)

U kunt ervoor kiezen om aan een van beide avonden deel te nemen en indien aan de orde, aan beide avonden. We vragen van u bij de aanmelding aan te geven aan welke bijeenkomst u wilt deelnemen, met daarbij kort uw motivatie en positie/belang in het gebied.
eelname is geheel vrijwillig, wel vragen wij van u een actieve bijdrage tijdens de bijeenkomst.

Aanmelden en vragen

Na uw aanmelding ontvangt u de aanmeldlink naar de bijeenkomst met aanvullende informatie.  Tevens is er op 11 maart van 19:30 uur tot 20:15 uur een digitale inloopavond voor het stellen van vragen, gelieve u zich hier vooraf voor aan te melden.
Aanmelden kan door een mail, uiterlijk 10 maart, te sturen aan rene.deweijer@kadaster.nl, met daarin vermeld:

 1. Naam, adres en woonplaats
 2. Eigenaar, ondernemer, bewoner en/of (ver)huurder
 3. Welke dag u deel wilt nemen (16 of 23 maart)
 4. Motivatie deelname

Wij kijken uit naar uw aanwezigheid!