Vooraankondiging: informatiebijeenkomst sleutelprojecten dorpsvisie

19 januari 2021

Op 9 februari 2021, tussen 19.00 en 21.30, organiseren wij een informatieve bijeenkomst over de sleutelprojecten die we momenteel uitvoeren in het kader van de dorpsvisie Burgh-Haamstede.

We starten de avond (19.00 uur) met het delen van de ‘opgehaalde’ resultaten in het kader van de landschappelijke en cultuurhistorische analyse, waarin vooral de dorpsas centraal staat. Bureau B+B neemt deze presentatie voor zijn rekening. We gaan rond 19.45 uur verder met een presentatie door het Kadaster van de zogenaamde gebiedsscan die is uitgevoerd voor de beide centrumgebieden, in het kader van het project ‘Strategische aanpak centrum’. Tot slot is het woord aan bureau Juust (20.30 uur) om de concept verkeersstudie te presenteren.

Nadere informatie over de wijze waarop we deze sessie organiseren, volgt nog. Tevens behouden wij ons het recht voor de volgorde van de presentaties nog aan te passen. Gelet op de corona maatregelen zal deze bijeenkomst in ieder geval digitaal plaatsvinden.