Bureau B+B aan de slag met landschappelijke en cultuurhistorische analyse

4 december 2020

Op 4 december 2020 heeft de stuurgroep opdracht gegeven aan Bureau B+B om de landschappelijke en cultuurhistorische analyse uit te werken.

Bureau B+B was een van de vier bureaus die een offerte hadden ingediend voor deze uitdagende klus. Op basis van deze offerte, in combinatie met een goede presentatie, heeft het beoordelingsteam het bureau voorgedragen aan de stuurgroep. De stuurgroep heeft vervolgens besloten opdracht te verlenen aan Bureau B+B. De komende weken worden benut om informatie te verzamelen en het participatie proces verder uit te lijnen.

Met de cultuurhistorische en landschappelijke analyse willen we een gemeenschappelijk basis vastleggen, waarin de kernwaarden voor het geheel én per deelgebied zijn vastgelegd. Die kernwaarden vormen het vertrekpunt voor de planvorming voor de diverse deelgebieden in het centrum. Voor Burgh en Haamstede eerst in de vorm van een stedenbouwkundig en beeldkwaliteitsplan, voor de dorpsas door middel van een schetsontwerp.