Gat van de Noordstraat

De voormalige winkel van Goudzwaard is door brand onherstelbaar verwoest en vervolgens gesloopt. Sindsdien is er op deze locatie sprake van een open locatie zonder bebouwing.
Voorgevel van het warenhuis aan de Noordstraat

Update februari 2023

Er zijn twee beroepschriften ingediend tegen het besluit van burgemeester en wethouders van 17 oktober 2022, waarbij een omgevingsvergunning is verleend voor het realiseren van een hotel op het adres Noordstraat 31-39. We hebben verweerschriften ingediend, maar een zittingsdatum is nog niet bepaald.

Update Augustus 2022

In juni 2022 heeft de gemeenteraad voor het ‘Gat van de Noordstraat’ een definitieve verklaring van geen bedenkingen afgegeven. Dat betekent dat de ruimtelijke procedure afgerond kan worden en na publicatie (3e kwartaal 2022) van het besluit de beroepstermijn start. Als er geen beroep wordt ingesteld bij de Raad van State, dan start Bouwbedrijf Boogert vermoedelijk het 2e kwartaal van 2023 met de bouw van de hotelappartementen.

Projectinformatie

De beoogde ontwikkeling van 17 hotelappartementen past niet in het vigerende bestemmingsplan en bovendien is nader onderzoek naar een oplossing voor het stikstofvraagstuk noodzakelijk (intern salderen).

Meer informatie kunt u terugvinden in het projectfiche.

Projectfiche