Gat van de Noordstraat

De voormalige winkel van Goudzwaard is door brand onherstelbaar verwoest en vervolgens gesloopt. Sindsdien is er op deze locatie sprake van een open locatie zonder bebouwing.
Noordstraat

Projectinformatie

De beoogde ontwikkeling van 17 hotelappartementen past niet in het vigerende bestemmingsplan en bovendien is nader onderzoek naar een oplossing voor het stikstofvraagstuk noodzakelijk (intern salderen).

Meer informatie kunt u terugvinden in het projectfiche.

Projectfiche