molen

Er komen heel wat veranderingen van buiten op ons af. Denk aan het energievraagstuk waarbij we van het gas af moeten en op een andere manier energie gaan opwekken, de vergrijzing, de ontgroening op het platteland in Zeeland, de veranderingen met betrekking tot de zorg en het langer zelfstandig wonen. Het zijn zo maar een paar voorbeelden waar iedereen mee te maken krijgt. Burgh-Haamstede heeft zoveel kwaliteiten (veelzijdig natuur en landschap, cultuurhistorische plaatsen). Er zijn ook allerlei opgaven, bijvoorbeeld het omzien naar elkaar, het in stand houden van voorzieningen, zorgen dat er voldoende woningen zijn waar behoefte aan is, het opwaarderen van de openbare ruimte en het blijven aansluiten op de vraag van de toerist en de consument.

Er speelt heel veel en daarom is het belangrijk dat inwoners, ondernemers, gasten en organisaties samen met de gemeente nadenken over de toekomst. Hoe kunnen we Burgh-Haamstede leefbaar en vitaal houden, daarvoor samen plannen maken, verbindingen leggen en activiteiten ontplooien. We vragen aan iedereen om een steentje bij te dragen. Er is vanuit de gemeente geld voor het opstellen van de dorpsvisie met een uitvoeringsparagraaf en een investeringsplanning. de raad neemt dan uiteindelijk een besluit over (de uitvoering van) de visie en over hoeveel er geld is voor concrete plannen.