kustmarathon

Stap 1 – Dorpsdialoog (t/m maart)

In deze  stap is aan iedereen uit de kernen van Burgh-Haamstede de mogelijkheid geboden om in gesprek te gaan over de toekomst. Wat speelt en leeft er in de kernen, welke ideeën en plannen zijn er. Inwoners konden wensbrieven insturen en overal in het dorp voerden we gesprekken; aan de keukentafel, op straat bij de bakfiets (“Bakkie Burgh-Haamstede”),   op school en  tijdens evenementen.  Ook waren er in februari inloopavonden in Nieuw-Haamstede, Westerenban, Haamstede, Burgh, Westenschouwen en Burghsluis. Tot slot organiseerden we nog  een aparte avond voor de ondernemers. We hebben bij al deze gesprekken en bijeenkomsten ontzettend veel informatie opgehaald. Aan de hand van alle ideeën, plannen, wensen en opmerkingen, van groot tot klein,  zijn de belangrijkste vraagstukken voor de toekomst van het dorp in beeld gekomen: Wat voor dorp willen we met elkaar zijn en waar moeten we dan mee aan de slag in de komende jaren? Welke plekken vragen om een impuls en waar moeten we vooral zorgen dat we het houden zoals het nu is? Dat vormt de input voor de dorpsagenda waar we in fase 2 mee aan de slag gaan.

Stap 2 - Opstellen Dorpsagenda (t/m juni)

Bij alle informatie die we tijdens de dorpsdialoog ophaalden betrekken we het beleid en de regels van de overheden. Zo weten we waar we rekening mee moeten houden. Datzelfde doen we met plannen en initiatieven van ondernemers en de gemeente. Op deze manier komt  alles samen.  De dorpsagenda  van en door het dorp zelf opgesteld wordt daarmee een feit. De dorpsagenda biedt het overzicht van de belangrijkste  opgaven die spelen, idealen voor de toekomst, lopende initiatieven,  trends en ontwikkelingen en is voorzien van een inspirerende schets van de identiteit van Burgh-Haamstede.  En  vormt daarmee de basis voor het opstellen van het toekomstperspectief.

Stap 3 - Opstellen Dorpsvisie toekomstperspectief met investeringsagenda ( (t/m oktober)

De dorpsvisie is de verleidelijke stip op de horizon die als kapstok en aanjager kan dienen voor de stapsgewijze opwaardering van Burgh-Haamstede. We willen een visie die zorgt voor samenhang op het toekomstige wonen-, werken -, en verblijven. We zetten in op het verbeteren van de leefbaarheid en kwaliteit en versterken van de relatie tussen de vijf deelkernen en het omliggende landschap. Op basis van het toekomstperspectief kiezen we de belangrijkste projecten (sleutelprojecten) die het beste bij kunnen dragen aan datgene wat we met elkaar in Burgh-Haamstede willen bereiken. Deze projecten werken we uit in een schets met bijbehorende kosten. Al deze projecten komen in een overzicht samen met andere activiteiten en plannen die uitvoering geven aan de visie (= investeringsagenda). De meerwaarde van deze benadering zit in de samenhang (1+1=3), bijvoorbeeld het herinrichten van de Noordstraat in samenhang met investeringen aan de winkels en horeca én in combinatie met het aanbieden van arrangementen. Daarnaast gaan we op zoek naar quick wins, dit zijn plannen die we snel kunnen oppakken zodat er een dynamiek en sfeer van aanpakken ontstaat om met elkaar de kwaliteit te verbeteren.

Stap 4 – Projecten en investeringen/ vaststellen dorpsvisie in de gemeenteraad (eind 2018)

Uiteindelijk neemt de gemeenteraad een besluit over de dorpsvisie en investeringsagenda waarmee ze ook de begroting bepaalt voor de komende jaren.

Stap 5 – Aan de slag (start 2019)

Na vaststelling van de dorpsvisie en investeringsagenda is duidelijk welke projecten, plannen, activiteiten door de verschillende partijen worden opgepakt. Inwoners, ondernemers, gemeente gaan aan de slag.